Normes Generals

 1. El nombre d'assistents és limitat, la selecció de l'alumnat es realitzarà per rigorós ordre d'inscripció.
 2. La matrícula inclou l'assistència del curs seleccionat i al lliurament d'un diploma signat per "La forja de Vulcà" i el mestre corresponent.
 3. Serà imprescindible un nombre mínim d'alumnes per a la realització de cada curs.
 4. “La forja de Vulcà” es reserva el dret d'admissió dels alumnes en tots els cursos oferts.
 5. La forja de Vulcà "es reserva acceptar o no les peticions de baixa o anul · lació notificades per correu electrònic amb un termini mínim de 14 dies d'antelació a l'inici del curs. Un cop acceptada, serà retornada en el menor termini possible, l'import íntegre de la matrícula.
 6. Els cursos se celebraran, al taller de "La forja de Vulcà" situat en:
  • Polígon industrial Alcamar, Carrer Indústria, 20, 28816 Camarma d'Esteruelas, Madrid
 7. L'horari dels cursos és:
  • Curs d' 5 dies: dilluns a divendres de 8.00 01:00 14.00 hi de 15.30 01:00 18:30
  • Cap de setmana de golf: 8.00 01:00 14.00 hi de 15.30 01:00 18:30